AVG Privacyverklaring

Jouw privacy is belangrijk voor ons. Daarom verwerken RijbewijsExpress en TheorieExpress jouw gegevens volgens de Europese richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring omschrijven wij welke gegevens wij verwerken, hoe wij met jouw gegevens omgaan en waar wij jouw gegevens voor gebruiken.

RijbewijsExpress en TheorieExpress

In deze AVG Privacyverklaring spreken wij over RijbewijsExpress en TheorieExpress. TheorieExpress in een handelsnaam van RijbewijsExpress, speciaal gericht op het geven van theorieonderwijs en de verkoop van theorieleermiddelen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

RijbewijsExpress verwerkt de volgende persoonsgegevens van zijn leerlingen, prospects en geïnteresseerden:

• Voor- en achternaam(en)
• Adresgegevens
• Telefoonnummer en/of mobiel nummer
• E-mailadres
• Gegevens verwijzing

Bovendien verwerken wij van onze leerlingen eveneens de volgende persoonsgegevens:

• Geboortedatum
• Geboorteplaats
• Geslacht
• Administratief e-mailadres
• Kandidaatsnummer CBR
• Rijgeschiktheid
• Vorderingen rijopleiding
• Examenresultaten
• Facturatie- en betalingsgegevens

TheorieExpress verwerkt de volgende persoonsgegevens van zijn studenten, prospects en geïnteresseerden:

• Voor- en achternaam(en)
• Adresgegevens
• Telefoonnummer en/of mobiel nummer
• E-mailadres
• Gegevens verwijzing
• Datum, tijd, locatie en uitslag theorie-examen(s)

Verwerking van bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze organisaties hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over personen die jonger zijn dan 16 jaar. Wij zullen jouw nooit vragen om jouw burgerservicenummer (BSN), inloggegevens van DigiD of een kopie van jouw identiteitsbewijs of rijbewijs. Wij verzamelen geen gegevens aangaande jouw gezondheid, wel registreren wij óf je rijgeschikt bent in het kader van de CBR gezondheidsverklaring.

In kaart brengen websitebezoek RijbewijsExpress.nl, TheorieExpress.nl, Jetheorievoorniks.nl en Jerijbewijsvoorniks.nl

Op de RijbewijsExpress.nl, TheorieExpress.nl, Jetheorievoorniks.nl en Jerijbewijsvoorniks.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Wij gebruiken deze gegevens voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de websites. Wij gebruiken deze informatie om de werking van de websites te verbeteren. Deze gegevens worden, op jouw woonplaats na, volledig geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

RijbewijsExpress.nl en TheorieExpress.nl gebruiken functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij jouw eerste bezoek aan onze websites hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Disclaimer bij het gebruik van onze websites RijbewijsExpress.nl, TheorieExpress.nl, Jetheorievoorniks.nl en Jerijbewijsvoorniks.nl

Er is veel aandacht en zorg besteed aan de inhoud van onze websites RijbewijsExpress.nl, TheorieExpress.nl, Jetheorievoorniks.nl en Jerijbewijsvoorniks.nl. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze websites besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig, achterhaalt of onjuist is. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Als de op deze sites verstrekte informatie tekortkomingen of fouten vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de site’s of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie.

Intellectueel eigendom

Je hebt het recht om de informatie op onze websites te raadplegen, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren mits je de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wetten op het auteursrecht en andere rechten. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. De namen en de merken “RijbewijsExpress”, “TheorieExpress”, “Je theorie voor niks” en “Je rijbewijs voor niks”, alsmede ook het beeldmateriaal op onze sites is beschermd en voor de reproductie of het gebruik van informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande schriftelijke toestemming vereist.

Hoe verwerkt RijbewijsExpress jouw gegevens en wat doen wij ermee?

Wanneer je een proefles aanvraagt via onze website, dan zal je worden gevraagd je naam en je adres-gegevens, alsmede je telefoonnummer en je e-mail adres op te geven. Wij hebben deze gegevens nodig om contact met jou te kunnen zoeken om deze proefles met je in te plannen. Ook willen wij graag van jou weten hoe je bij ons bent terecht gekomen. Wanneer een oud leerling ons bij jou heeft aanbevolen willen wij diegene daar natuurlijk even voor bedanken. Verder is het voor ons fijn om te weten of een bepaald marketingkanaal voldoende response oplevert.

Gebruik van gegevens bij winacties

Wanneer je meedoet aan winacties vragen we jou om jouw naam, woonplaats. telefoonnummer en e-mail adres achter te laten om kans te maken op één van de te winnen prijzen. De winnaars worden na afloop van de winactie telefonisch op de hoogte gebracht. Wanneer je aangeeft dat wij contact met je mogen opnemen zullen wij je eenmalig benaderen om jou meer informatie te geven over onze dienstverlening en je een aanbod te doen voor een gratis proefles. Gegevens van deelnemers aan de actie worden binnen 3 maanden na afloop van de actie verwijderd, dit tenzij je na het eenmalige contact hebt aangegeven verder geïnteresseerd te zijn in de producten of diensten van RijbewijsExpress, dan wel TheorieExpress. Deelname aan de actie kan alleen in de bij de communicatie aangegeven deelnameperiode. De prijs kan niet contant worden uitbetaald. Overdracht van de prijs aan een derde is na overleg toegestaan, verkoop van je gewonnen prijs is echter niet toegestaan.

Rijschoolsysteem PlanGo

Wij verwerken jouw gegevens in ons rijschoolsysteem PlanGo. Direct bij het inplannen van jouw proefles zullen jouw naam en je adresgegevens, alsmede je telefoonnummer en je e-mail adres worden ingevoerd. Jij krijgt dan vanuit dit systeem een mail met de bevestiging van de gemaakte afspraak, en op de avond voor jouw (proef)les een herinnering per sms. Wanneer je na jouw proefles nog twijfelt of je verder wilt lessen dan zullen wij in een later stadium nog even contact met je zoeken. Wanneer je op dat moment of wanneer je al direct besluit dat je niet bij RijbewijsExpress wil blijven rijden, dan zullen wij jouw adresgegevens en je e-mailadres en telefoonnummer binnen 48 uur uit ons systeem verwijderen. PlanGo is een online product van PlanGo BV. PlanGo werkt via een versleutelde verbinding en jouw gegevens worden door middel van een gebruikersnaam met wachtwoord beveiligd. Wij hebben in het kader van de Europese Richtlijnen van de AVG een verwerkersovereenkomst met deze derde partij. In deze overeenkomst zijn afspraken opgenomen inzake beveiliging, geheimhouding en opslag van jouw gegevens.

PlanGo Leerling-app

Wanneer wij jouw gegevens in PlanGo invoeren, krijg je vanuit dit systeem een mail met inloggegevens voor jouw persoonlijke account. Wanneer je de leerlingen app van PlanGo download kun je gemakkelijk zelf rijlessen inplannen en annuleren, en heb je constant volledige inzage in jouw afspreken. Het uploaden van een foto in de leerling-app is geheel vrijwillig en slechts bedoeld om jouw app te personaliseren. Deze foto zal alleen worden opgeslagen op de servers van PlanGo, en zal verder niet worden gebruikt.

Jouw inschrijving als leerling

Bij jouw proefles ontvang je van jouw instructeur een lesovereenkomst in tweevoud. Op deze overeenkomst staan de door jouw naam en adresgegevens, alsmede jouw telefoonnummer en e-mail adres alvast ingevuld. Wanneer je besluit om jouw rijopleiding bij RijbewijsExpress te gaan volgen zullen wij jou vragen om ook jouw geboortedatum in te vullen. Wanneer iemand anders jouw rijopleiding gaat betalen kun je ook een administratief e-mailadres invullen. Nadat wij jouw inschrijving hebben verwerkt zal de lesovereenkomst worden gescand en in onze Dropbox worden opgeslagen. Dropbox is een online clouddienst welke door middel van twee staps verificatie is beveiligd tegen misbruik van jouw gegevens. De origineel ingevulde lesovereenkomst zal direct na het scannen worden vernietigd in een papierversnipperaar.

De facturatie van jouw rijopleiding

Om de kosten van jouw rijopleiding laag te houden, sturen wij onze facturen per e-mail. Wij gebruiken hiervoor de online software van Digitale Factuur. Om jou een factuur te kunnen sturen voeren wij jouw naam en adresgegevens, alsmede jouw (administratieve) e-mail adres in in dit systeem. In de mail die je van ons ontvangt vind je als bijlage jouw factuur als pdf. In de mail vind je eveneens een iDeal link, je kunt deze link gebruiken om jouw factuur te betalen. Belastingwetgeving schrijft ons voor dat wij alle facturen die wij aan jou sturen tenminste 7 jaar bewaren, dit gebeurd digitaal in Digitale Factuur alsmede op print in onze boekhouding. Digitale Factuur werkt via een versleutelde verbinding en jouw gegevens worden door middel van een gebruikersnaam met wachtwoord beveiligd. Wij hebben in het kader van de Europese Richtlijnen van de AVG een verwerkersovereenkomst met deze derde partij. In deze overeenkomst zijn afspraken opgenomen inzake beveiliging, geheimhouding en opslag van jouw gegevens.

Betalen met iDeal, is dat veilig?

Het betalen van jouw factuur via iDeal is absoluut veilig. Voor het verwerken van iDeal betalingen hebben wij een overeenkomst met Sisow BV. Deze externe partij werkt met een vergunning van De Nederlandse Bank en is een gecertificeerde Collecterende Payment Service Provider. Wanneer je jouw factuur via IDeal betaald zal het factuurbedrag, alsmede jouw rekeninggegevens door Sisow worden geregistreerd. Deze gegevens zijn voor ons, als incasserende partij, zichtbaar. Na het succesvol verwerken van een IDeal betaling zal deze direct via een versleutelde verbinding worden teruggekoppeld aan ons facturatiesysteem Digitale Factuur en hier worden verwerkt. Ook ontvangen wij een mail dat jouw factuur betaald is. Sisow werkt via een versleutelde verbinding en jouw gegevens worden door middel van een gebruikersnaam met wachtwoord beveiligd. Wij verstrekken geen persoonlijke gegevens aan deze derde partij.

Gezondheidsverklaring CBR en jouw rijgeschiktheid

Voordat wij voor jou een praktijkexamen bij het CBR kunnen aanvragen, zal het CBR jou rijgeschikt moeten verklaren. Je moet deze zelf aanvragen door op mijn.cbr.nl je gezondheidsverklaring in te vullen. Wanneer je alle vragen met nee kunt beantwoorden zal je volgens de richtlijnen van het CBR rijgeschikt zijn. Echter, wanneer je één van de vragen met ja moet beantwoorden zal je het medische traject van het CBR moeten volgen. Het is dus handig om aan het begin van jouw rijopleiding na te gaan of jouw opleiding hierdoor vertraging zal ondervinden. Om deze reden verstrekken wij aan het begin van jouw rijopleiding een voorbeeld van deze gezondheidsverklaring. Dit voorbeeld is alleen voor jezelf, RijbewijsExpress is namelijk geen partij in dit medische traject en zal niet namens jouw deze aanvraag kunnen indienen. Wij verzamelen geen gegevens over jouw medische gesteldheid. Wél is het van belang dat wij weten of je rijgeschikt bent of dat je het medische traject moet volgen. Wanneer er factoren zijn die jouw rijvaardigheid en/of de verkeersveiligheid kunnen beïnvloeden, ben je echter wel verplicht dit aan jouw instructeur te melden. Wij zijn ons bewust van de vertrouwelijkheid van dergelijke gegevens en zullen deze met niemand anders bespreken. Het opzettelijk doen van onjuiste opgaven is strafbaar ingevolge artikel 114 van de Wegenverkeerswet 1994.

Rijschoolmachtiging bij het CBR

Wij kunnen pas CBR producten op naam reserveren wanneer je hiervoor jouw toestemming hebt gegeven. Je kunt dit doen door op mijn.cbr.nl een machtiging af te geven. Vanaf dat moment worden jouw gegevens gekoppeld aan ons account in het online reserveringssysteem van het CBR. RijbewijsExpress heeft vanaf dat moment inzicht in de resultaten van de producten die wij voor jou reserveren. Wij hebben geen inzicht in de voortgang van jouw eventuele medische traject of de door jou zelf gereserveerde theorie-examens. Ook hebben wij geen inzicht in eventuele resultaten die je bij een andere rijschool hebt verricht. RijbewijsExpress verstrekt geen gegevens aan het CBR. Wel zal het CBR jouw examenresultaten, alsmede jouw geboortedatum en kandidaatsnummer via PlanGo en/of na het inloggen op het online reserveringssysteem aan ons terugkoppelen. Jouw rijschool machtiging vervalt automatisch wanneer je jouw rijbewijs behaald hebt. Ook kun je op ieder moment zelf jouw machtiging intrekken via mijn.cbr.nl. Het online reserveringssysteem werkt via een versleutelde verbinding en jouw gegevens worden door middel van een gebruikersnaam met wachtwoord beveiligd. RijbewijsExpress heeft een overeenkomst deze derde partij. In deze overeenkomst zijn afspraken opgenomen inzake beveiliging, geheimhouding en opslag van jouw gegevens.

Registratie van jouw vorderingen tijdens de rijopleiding

Wij houden jouw vorderingen tijdens de rijopleiding bij op een papieren instructiekaart en/of in ons online rijschoolsysteem PlanGo. Op de papieren instructiekaart staan naast jouw voor- en achternaam en telefoonnummer verder geen persoonlijke gegevens vermeld. Na het afronden van jouw rijopleiding zal deze instructiekaart worden vernietigd in een papierversnipperaar. Wanneer jouw vorderingen worden bijgehouden in PlanGo zullen hierbij de zelfde beveiligingsmaatregelen van kracht zijn als eerder beschreven.

Registratie van jouw vorderingen binnen iTheorie (TheorieExpress voor thuis)

Wij koppelen jouw iTheorie code aan jouw account binnen PlanGo. Hierdoor kunnen wij jou altijd je code opnieuw verstrekken wanneer je deze kwijt raakt. Ook krijgen wij hiermee inzicht over het verloop en de resultaten van jouw theorieopleiding en kunnen wij jou helpen wanneer je dreigt vast te lopen.

Delen van persoonsgegevens met derden

RijbewijsExpress en TheorieExpress delen alleen jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en/of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met de bedrijven die in onze opdracht jouw gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. RijbewijsExpress blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Waarom RijbewijsExpress en TheorieExpress jouw gegevens nodig hebben

RijbewijsExpress en TheorieExpress verwerken jouw persoonsgegevens:

  • om je te kunnen benaderen voor het maken van een afspraak en/of te voorzien van informatie over onze producten en diensten
  • om je te kunnen benaderen na een eerder telefonisch of fysiek contact
  • om je te kunnen benaderen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • om je als leerling voor RijbewijsExpress, of als student voor TheorieExpress in te schrijven
  • om je op te kunnen nemen in onze facturatie- en rijschoolsoftware
  • voor het opstellen van een lesovereenkomst
  • voor direct marketing doeleinden
  • om het surfgedrag op de website te analyseren ter verbetering van de werking en om ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op het surfgedrag

Geslaagd! Wat nu?

Nadat je geslaagd bent zal jouw instructeur jou vragen om een foto bij het lesvoertuig te maken. Dit is uiteraard geheel vrijwillig en mag je dus ook gewoon weigeren. Wanneer je geen bezwaarhebt tegen het maken van een foto, zal je foto worden gepubliceerd op onze Instagram @rijbewijsexpress en Facebookpagina @rijbewijsexpress, op onze website rijbewijsexpress.nl en kan deze foto worden gebruikt voor reclamedoeleinden. Ook zal je worden gevraagd een review te schrijven. Ook hiervoor geldt dat dit op basis van vrijwilligheid is. Wanneer je een review schrijft, zal deze openbaar op onze website worden gepubliceerd en kan deze worden gebruikt voor reclamedoeleinden.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens

In beginsel bewaren wij al jouw gegevens voor een periode van 4 jaar. Een uitzondering hierop zijn jouw gegevens die zijn opgenomen in onze boekhouding. De regels van de Belastingdienst verplichten ons om onze volledige boekhouding 7 jaar te bewaren om eventuele controle achteraf mogelijk te maken.

Wat doen wij met jouw gegevens na het afronden van jouw rijopleiding

Na het afronden van jouw rijopleiding zullen wij jouw gegevens alleen gebruiken voor direct marketing doeleinden. Uiteraard staat het jou als (oud) leerling vrij om nog eens contact met ons te zoeken wanneer je even wilt bijpraten of wanneer je nog vragen hebt. Wij zullen je dan graag te woord staan.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op overdraagdraagbaarheid van gegevens. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@rijbewijsexpress.nl. RijbewijsExpress zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, zullen wij telefonisch contact met je opnemen op het bij ons bekend zijnde nummer. Dit ter bescherming van je privacy.

Wijzigingen in deze AVG Privacyverklaring

Deze AVG Privacyverklaring is aangepast om te voldoen aan de de Europese richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hiermee komen eerder opgestelde privacyverklaringen te vervallen. Iedere drie maanden zullen wij ons beleid schouwen ten aanzien van onze privacyverklaring en dit beleid hierop aanpassen. In voorkomende gevallen kan het voorkomen dat wij onze AVG Privacyverklaring moeten aanpassen. Deze zal dan direct op onze website zichtbaar worden.

Vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze AVG Privacyverklaring?

Wanneer je nog vragen en/of opmerkingen hebt naar aanleiding van deze AVG Privacyverklaring kun je via het contactformulier contact met ons opnemen.

Alkmaar, 25 mei 2018
Voor het laatst geschouwd en herzien op 15 augustus 2022

RijbewijsExpress
tevens handelend onder de naam TheorieExpress

Wettelijk vertegenwoordigd door A.J. Sjoukens

Bezoekadres: Herculesstraat 5, 1812 PD Alkmaar (op afspraak)
Postadres: Florijnstraat 128, 1827 GM Alkmaar
Telefoon (072) 531 74 16, Mobiel 06 20 90 60 60
Kamer van Koophandel: 37131157
www.rijbewijsexpress.nl
www.theorieexpress.nl